Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2009-10-29 9:14
Pkt 3. porządku obrad

Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Radny R. Gajda pyta o przyczyny rezygnacji z projektu wprowadzenia Tramwaju Regionalnego. Cytuje treści artykułów prasowych.

Radna B. Świątczak zgłasza interpelację w sprawię zakupu samochodu dla Straży Miejskiej do przewozu osób nietrzeźwych. Wyjaśnia, iż odciąży to Pogotowie Ratunkowe w Zgierzu.

Wiceprzewodniczący J. Komorowski przypomina o sprawię miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Zgierzu.

Radny M. Sencerek pyta czy ktoś z Urzędu Miasta Zgierza brał udział w przedstawieniu planów przebudowa trasy A1?

E. Frankowska Przewodnicząca Zarządu RO Chełmy - Adelmówek pyta kiedy zostanie odtworzony asfalt na ul. Osiedlowej oraz ul. Prostej?

M. Kolenda Przewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto w imieniu mieszkańców ul. Reja zgłasza wniosek o wykonanie nawierzchni tej ulicy. Pyta czy zostanie zgłoszona do WPI i kiedy zostanie zrealizowana?


 

Drukuj
[ Powrót ]