Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2009-10-29 10:26
Pkt 5. ppkt a) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcie mandatu radnego.

 Przewodniczący RMZ A. Mięsok zgłasza projekt uchwały.

W związku z pisemną rezygnacją z mandatu radnego złożoną przez radnego Przemysława Pelikana w dniu 30 września 2009 r. Rada Miasta Zgierza podejmuje uchwałę stwierdzającą wygaśnięcie mandatu.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-14, przeciw-1, wstrzym.-1, uchwałę podjęto.

Drukuj
[ Powrót ]