Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2009-10-29 10:33
Pkt 5. ppkt c) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Zgierza.

Przewodniczący KR Z. Zapart mówi, iż Komisja zajmowała się tym tematem na dwóch posiedzeniach. Po zapoznaniu się ze wszystkimi dokumentami wydała opinię o bezzasadności skargi.

Komisja Statutowo - Prawna nie opiniowała projektu uchwały.

Radny R. Gajda odnosi się do uzasadnienia osoby zainteresowanej. Następnie mówi o elementach w wypowiedzeniu umowy najmu, które jego zdaniem przemawiają za tym, iż skarga jest zasadna.

Przewodniczący KR Z. Zapart zaznacza, że radny R. Gajda nie uczestniczył w dzisiejszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej dlatego też nie posiada wszystkich informacji, które zostały na tym posiedzeniu przedstawione. Następnie przybliża temat skargi.

Radny M. Pilarski mówi, że w rozmowie od zainteresowanej strony wie, iż zostały podjęte działania prawne.

Radny G. Maciński mówi o ewentualnych powodach jakimi kierował się dotychczasowy najemca.

Radny M. Pilarski nie zgadza się z większością Komisji Rewizyjnej i uważa, że skarga powinna być uznana za zasadną.

Radny M. Hiliński mówi, że na dzisiejszej Komisji Rewizyjnej wszystkie strony miały okazję wypowiedzenia się zarówno najemca jak i Spółka MPGM.

Radny G. Maciński zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji.

Wiceprzewodniczący J. Komorowski podkreśla cztery wątki tej sprawy.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek. W głosowaniu: za-13, przeciw-6, wstrzym.- 2 dyskusję zamknięto.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-13, przeciw-6, wstrzym.-2, uchwałę podjęto.

Drukuj
[ Powrót ]