Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2009-10-29 11:00
Pkt 5. ppkt d) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia ważności wyborów Rady Osiedla Proboszczewice-Lućmierz w Zgierzu.

 Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej omawia projekt uchwały.

W dniu 27 września 2009 r. zostały przeprowadzone wybory do Rady Osiedla Proboszczewice – Lućmierz w Zgierzu. Liczba wyborców uprawnionych do głosowania wynosiła 2608. Karty do głosowania wydano 136 wyborcom, co oznacza, że frekwencja wynosiła 5,21%. Do Rady Osiedla Proboszczewice – Lućmierz w Zgierzu kandydowało 16 osób. Wybranych zostało 15.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-20, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

Drukuj
[ Powrót ]