Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2009-10-29 11:02
Pkt 5. ppkt e) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia ważności wyborów Rady Osiedla Podleśna w Zgierzu.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej J. Nastalczyk omawia projekt uchwały.

W dniu 27 września 2009 r. zostały przeprowadzone wybory do Rady Osiedla Podleśna w Zgierzu. Liczba wyborców uprawnionych do głosowania wynosiła 1124. Karty do głosowania wydano 75 wyborcom, co oznacza, że frekwencja wynosiła 6,67%. Do Rady Osiedla Podleśna w Zgierzu kandydowało 17 osób. Wybranych zostało 15.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-20, przeciw-0, wstrzym.-1, uchwałę podjęto.

Drukuj
[ Powrót ]