Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2009-10-29 11:04
Pkt 5. ppkt f) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia ważności wyborów Rady Osiedla Przybyłów w Zgierzu.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej J. Nastalczyk omawia projekt uchwały.

W dniu 27 września 2009 r. zostały przeprowadzone wybory do Rady Osiedla Przybyłów w Zgierzu. Liczba wyborców uprawnionych do głosowania wynosiła 2100. Karty do głosowania wydano 158 wyborcom, co oznacza, że frekwencja wynosiła 7,52%. Do Rady Osiedla Przybyłów w Zgierzu kandydowało 16 osób. Wybranych zostało 15.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-20, przeciw-0, wstrzym.-1, uchwałę podjęto.

Drukuj
[ Powrót ]