Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2009-10-29 11:39
Pkt 5. ppkt n) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta Zgierza.

Prezydent Miasta Zgierza J. Sokół zgłasza autopoprawkę do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały:
KGKiM - opinia pozytywna.
KBiF nie wydała opinii w temacie projektu uchwały.

Uwagi Komisji Statutowo - Prawnej zostały uwzględnione w autopoprawce.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-14, przeciw-3, wstrzym.-3, uchwałę podjęto.

Drukuj
[ Powrót ]