Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2009-10-29 11:44
Pkt 5. ppkt o) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, określenia inkasenta, wynagrodzenia za inkaso oraz zasad poboru opłaty skarbowej w 2010 roku.

Projekt uchwały określa inkasentów opłaty skarbowej na 2010 rok, jednocześnie zmienia się zapisy dotyczące Banku Spółdzielczego w Zgierzu, który po wygranym przetargu na obsługę budżetu ma obowiązek, na podstawie zawartej umowy, przyjmować wpłaty bez dodatkowego wynagrodzenia.

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały, które są pozytywne.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-,18 przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

 

 

Drukuj
[ Powrót ]