Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2009-10-29 11:47
Pkt 5. ppkt p) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2009 w zakresie zadań własnych.

Komisja Budżetu i Finansów opinia pozytywna.

Komisja Statutowo-Prawna nie wnosi uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-14, przeciw-0, wstrzym.-3, uchwałę podjęto.

Drukuj
[ Powrót ]