Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2009-10-29 12:48
Pkt 8. porządku obrad

Informacja na temat pracy jednostek pomocniczych miasta Zgierza.

Materiał dotyczy informacji na temat pracy oraz wykonania budżetu jednostek pomocniczych miasta Zgierza (Rada Osiedla Rudunki, Przybyłów, Podleśna, Proboszczewice – Lućmierz, Nowe Miasto, Chełmy – Adelmówek, 650- lecia, Krzywie – Chełmy, Piaskowice – Aniołów, Stare Miasto, Kurak).

H. Urbanowski Przewodniczący Zarządu RO Stare Miasto mówi, że temat jednostek pomocniczych w tym roku jest już 2 raz omawiany. Dodaje, że w roku ubiegłym takiej informacji nie było. Następnie odnosi się do uwagi radnego M. Hilińskiego odnośnie niewielkiej frekwencji podczas wyborów do rad osiedli. Zdaniem p. H. Urbanowskiego radni powinni wspierać jednostki pomocnicze w ich pracy. Dodaje, że ważna jest współpraca na co dzień. Mówi o elementach współpracy, które można by było poprawić.

Informacja dotycząca jednostek pomocniczych została przyjęta.

Drukuj
[ Powrót ]