Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2009-10-29 13:06
Pkt 10. porządku obrad

Informacja o stanie przygotowań miasta Zgierza do sezonu zimowego 2009/2010.

Gmina Miasto Zgierz posiada przygotowany do zatwierdzenia przez Prezydenta Miasta Zgierza „Program akcji zimowej sezonu 2009/2010” - będzie on zatwierdzony po zakończeniu procedury przetargowej na bezpośredniego Wykonawcę zimowego utrzymania dróg gminnych. Akcja zimowa trwa w okresie od dnia 15 listopada 2009 r. do dnia 31 marca 2010 r. (pozimowe oczyszczanie ulic miejskich planuje się zakończyć do dnia 15 maja 2010 r. ) W czasie trwania akcji zimowej zostanie ograniczone do niezbędnego minimum wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego pod roboty i umieszczanie w nim urządzeń niezwiązanych bezpośrednio z obsługą ruchu drogowego.

Radny M. Hiliński pyta jaki był wynik przetargu?

Radna S. Stefanowicz pyta co było powodem unieważnienia 1 przetargu? Pyta o kwoty jakie oferowały firmy.

Naczelnik Biura Zamówień Publicznych L. Dąbski udziela szczegółowych wyjaśnień w temacie.

Wiceprzewodniczący K. Karasiński pyta czy w tej akcji zima jest uwzględniony punkt odnośnie wywożenia zalegającego śniegu?

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej A. Juszczyk odpowiada, że tak.

Radny R. Gajda odnosi się do daty rozpoczęcia akcji zima. Pyta co w momencie kiedy śnieg spadnie wcześniej?

Prezydent Miasta J. Sokół mówi, że będzie to zadanie realizowane zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

Drukuj
[ Powrót ]