Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2009-10-29 13:27
Pkt 12. porządku obrad

Informacja Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie realizacji uchwały Nr XXXVII/332/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 czerwca 2009 r. zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/344/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących projektu: "Budowa zgierskiego odcinka Łódzkiego Tramwaju Regionalnego" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 - cd.

Wiceprzewodniczący K. Karasiński proponuje aby przyjrzeć się jeszcze temu zagadnieniu i przeanalizować ponownie wydatki na realizacje tej inwestycji. Dodaje, że może okazać się, iż będzie jeszcze stać Miasto na jej realizację.

Radny Z. Sobczak mówi, że podstawą rozwoju miasta Zgierza jest dobra komunikacja z Łodzią. Przychyla się do głosu Wiceprzewodniczącego.

Radny G. Maciński mówi, że komunikacja z Łodzią jest ważna tylko, że trzeba się zastanowić nad tym skąd wziąć 15 mln na realizację tego projektu.

Radny J. Barylak stwierdza, że z punktu widzenia Komisji Budżetu i Finansów powinien powiedzieć, iż Miasta nie stać na ten projekt jednakże z punktu widzenia mieszkańców oczekiwania dobrej komunikacji są ogromne. Prosi aby Prezydent przeanalizował możliwości finansowania projektu.

Radny R. Gajda mówi, iż w opracowaniu jest informacja o zagrożeniach brak jest informacji o skutkach. Pyta jakie są przyczyny, że Miasto otrzymało mniejsze dofinansowanie niż zakładało?

Radny Z. Zapart mówi, iż jest to najlepszy moment aby złożyć poprzez radnych Sejmiku Wojewódzkiego stosowną interpelację do Marszałka Województwa.

M. Kolenda Przewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto mówi, iż warto się zastanowić czy nie udałoby się wykonać tą inwestycję we własnym zakresie „małymi kroczkami”.

A. Łaszczewski Przewodniczący Zarządu RO Nowe Miasto mówi, iż można by było wyremontować tor od Helenówka do ul. Łąkowej.

Radny M. Pilarski popiera propozycję radnego Z. Zaparta.

Radny Z. Sobczak mówi, iż dobrze by było aby Rada sprecyzowała w tym temacie wniosek do Prezydenta.

Zastępca Prezydenta S. Łodwig przybliża realia powstania projektu. Przedstawia różne czynniki wpływające na obniżenie ewentualnego wkładu własnego. Dodaje, że na ta chwilę Miasto musi mieć zabezpieczoną kwotę 30 mln zł. w budżecie.

Radny R. Gajda apeluje o zastanowienie się nad zabezpieczeniem środków w budżecie Miasta Zgierza na wyremontowanie jednego toru w części od Helenówka do ul. Łąkowej.

Radny Z. Zapart proponuje aby przeanalizować zadłużenie Miasta w kontekście spłacanych kredytów np. do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i wystąpić o zrestrukturyzowanie zadłużenia miasta z motywacja przedłużenia i odłożenia długu. Zdaniem radnego nie można zrezygnować z 18 mln zł. przeznaczonych na ten cel.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok w związku z brakiem dyskusji zamknął omawianie punktu 12.

Drukuj
[ Powrót ]