Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-01-28 9:38
Pkt 4. porządku obrad

Zapytania mieszkańców.

Mieszkanka Zgierza Z. Niechciał pyta, co będzie miało miasto z pozyskania udziałów Energetyki Boruta?

Mieszkaniec Zgierza J. Badyna mówi, że w budżecie na 2010 r. nie znalazła się żadna pozycja związana z osiedlem Proboszczewice. Następnie pyta o „Orliki”. Zgłasza uwagi do projektu budżetu miasta Zgierza.

Mieszkaniec Zgierza J. Ogrodowczyk porusza temat utrzymania porządku i czystości w mieście.

Mieszkaniec Zgierza K. Hulewicz pyta czy jest możliwość nagrywania sesji RMZ przez telewizję lokalną?

Mieszkaniec Zgierza T. Iwaniuk prosi o odśnieżenie parkingu przy cmentarzu oraz terenu wokół Kościoła św. Katarzyny w Zgierzu.

Mieszkanka Zgierza Z. Niechciał pyta Przewodniczącego Rady Osiedla Proboszczewice – Lućmierz J. Ogrodowczyka, jakie były nadużycia podczas budowy oczyszczalni ścieków?

Mieszkaniec Zgierza P. Wawrzyńczak pyta czy UMZ jest przygotowany do nowych postanowień dotyczących ewidencji gruntów?

Drukuj
[ Powrót ]