Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-01-28 10:28
Pkt 5. ppkt a) porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2010 r.

Prezydent Miasta Zgierza J. Sokół przedstawia projekt budżetu miasta Zgierza na rok 2010 po autopoprawkach. Budżet utworzony jest w myśl nowej ustawy o finansach publicznych. Prezydent omawia ważniejsze pozycje zawarte w projekcie.

Szczegóły związane z projektem budżetu zamieszczone są na stronie internetowej www.umz.zgierz.pl w zakładce „finanse i majątek”.

Drukuj
[ Powrót ]