Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-01-28 12:39
Pkt 5. ppkt a) porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2010 r. - cd.

Prezydent Miasta Zgierza J. Sokół przyjmuje część wniosków złożonych radnych. Negatywnie ustosunkowuje się do wniosku radnego M. Forfeckiego.

Wiceprzewodniczący Rady K. Karasiński mówi, iż Rada powinna przedyskutować temat funkcjonowania i struktury ITZ.

Radny M. Forfecki prosi o pisemne uzasadnienie odrzucenia jego wniosku.

Radny M. Hiliński mówi, iż jako Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jest nie zadowolony z kwot przeznaczonych w budżecie na remonty. Porusza kwestie braku izby wytrzeźwień w Zgierzu. Mówi, iż Prezydent powinien wyjść z inicjatywą do Starosty Zgierskiego celem jej utworzenia.

Prezydent Miasta Zgierza J. Sokół odnośnie izby wytrzeźwień mówi, iż takie rozmowy będą prowadzone i o wynikach rada zostanie poinformowana.

Rada A. Grzelak – Makowczyńska wyraża opinię, iż nie stać nas na zakup auta używanego do którego będzie trzeba dokładać.

Radna B. Świątczak mówi, iż przewóz osób po spożyciu alkoholu jest zadaniem Straży Miejskiej.

Wiceprzewodniczący rady J. Komorowski przedstawia stanowisko Klubu Radnych Lewica. Mówi, iż budżet powinien być przyjęty w obecnym kształcie po to aby nie zakłócić realizacji podjętych inwestycji oraz pozyskiwanych środków z UE. Dodaje, że Klubu Radnych Lewica będzie głosował za przyjęcie proponowanego budżetu.

Wiceprzewodniczący Rady Z. Wałęsiński przedstawia stanowisko Klubu Radnych Zgierski Samorząd. Mówi, iż budżet uchwala się dla miasta i jego mieszkańców. Stwierdza, że nie można stworzyć budżetu, który wszystkich zadowoli. Informuje, że nie ma dyscypliny w głosowaniu ale projekt budżetu uzyskuje pozytywna opinię Klubu.

Wiceprzewodniczący Rady K. Karasiński przedstawia stanowisko Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej. Mówi, iż jest to budżet pasywny, co wynika z kryzysu, który również nie ominął naszego miasta. Informuje, że nie ma dyscypliny w głosowaniu.

Radny R. Gajda przedstawia stanowisku Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Mówi, iż przyjmując budżet w takim kształcie jesteśmy na bardzo dobrej drodze do tego aby stać się miastem, w którym nic się nie dzieje i które na nic nie stać. Podkreśla, iż budżet miasta powinien być prowadzony żelazną ręką. Przedstawia uwagi do niektórych zapisów budżetu. Dodaje, iż część z zaplanowanych wydatków można by było przesunąć na bardziej istotne zadania. Zgłasza wniosek aby część środków związanych z wydatkami zdjąć i przenieść do rezerwy.

Drukuj
[ Powrót ]