Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-01-28 13:17
Pkt 5. ppkt b) porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia ważności wyborów do Rady Osiedla Piaskowice-Aniołów w Zgierzu

Projekt uchwały omawia Przewodniczący Komisji Statutowo - Prawnej J. Nastalczyk.

Przewodniczący w związku z brakiem dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-22, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

Drukuj
[ Powrót ]