Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-01-28 13:40
Pkt 5. ppkt g) porządku obrad

Projekt uchwały w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Zgierzu.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Sekretarz Miasta W. Gorzak zgłasza autopoprawkę do projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-18, przeciw-0, wstrzym.-1, uchwałę podjęto.

Drukuj
[ Powrót ]