Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-01-28 14:03
Pkt 7. porządku obrad

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza.

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z działalności w okresie: 25 grudnia 2009 roku - 24 stycznia 2010 roku

Urząd Miasta Zgierza został odznaczony Medalem Świętego Brata Alberta za niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym. Kapituła Medalu doceniła zaangażowanie władz miasta w wydarzenia związane z działalnością osób niepełnosprawnych i tworzenie ośrodków dla nich.
Medal św. Brata Alberta został ustanowiony w 1997 roku. Dotychczas otrzymało go około 50 osób, między innymi: kard. Franciszek Macharski, prof. Zbigniew Brzeziński, Jerzy Buzek, Anna Dymna, Robert Korzeniowski czy Otylia Jędrzejczak. Zgierz jest trzecim miastem w Polsce - po Toruniu i Libiążu – uhonorowanym tym zaszczytnym wyróżnieniem.

  • W dniu 6 stycznia wspólnie z prezydentem Łodzi Jerzym Kropiwnickim i prezydentem Pabianic Zbigniewem Dychto wziąłem udział w obchodach święta Trzech Króli. Wcielając się w role mędrców ze Wschodu – Kacpra, Baltazara i Melchiora przemieściliśmy się bryczką spod siedziby łódzkiego magistratu do szopki przy katedrze. Na ręce arcybiskupa Władysława Ziółka przekazaliśmy dary – mirrę, kadzidło i symboliczną sztabkę złota. Tradycja składania darów przez prezydentów została zapoczątkowania w 2004 roku. Za każdym razem fundatorem darów jest inne miasto. W tym roku były to Pabianice.

 

  • W dniu 7 stycznia odwiedziłem w domu pierwszego zgierzanina urodzonego w roku 2010. Jest nim Wiktor Bielecki – syn Moniki i Tomasza, który przyszedł na świat w szpitalu wojewódzkim 2 stycznia o godz. 16.55. W imieniu władz Zgierza przekazałem rodzicom gratulacje, wręczyłem kwiaty i wyprawkę dla dziecka.


Jako Prezydent Miasta Zgierza aktywnie włączyłem się w zbiórkę pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z przekazanych przeze mnie czterech przedmiotów na aukcję internetową WOŚP uzyskano kwotę 1.763,50 złotych. Oprócz tego zbierałem pieniądze do puszki na terenie wojewódzkiego szpitala specjalistycznego i na ulicach miasta. Podczas finałowego koncertu wylicytowałem za 400 złotych symboliczną kotwicę żeglarską.

W związku z utrzymującymi się siarczystymi mrozami podjąłem decyzję o ustawieniu w Zgierzu koksowników, przy których mogą ogrzać się mieszkańcy. Koksowniki stanęły na ośmiu najczęściej uczęszczanych przystankach komunikacji miejskiej: przy ul. Długiej i na osiedlu 650-lecia. Ogień w koksownikach jest utrzymywany przez całą dobę. Ostatni raz koksowniki były wykorzystywane w Zgierzu zimą 2006 roku.

Rozstrzygnięty został przetarg na remont poczekalni w Poradni dla Dzieci w Miejskim Zespole Przychodni Rejonowych w Zgierzu przy ul. Łęczyckiej 24a. Wygrała go firma Usługi Remontowo-Budowlane Rafał Włodarczyk ze Zgierza, która przedstawiła najtańszą ofertę podejmując się realizacji zadania za kwotę 39 tysięcy 400 złotych. Zgodnie z umową inwestycja ma być zakończona do 30 kwietnia 2010 roku.
Z powodu braku ofert nierozstrzygnięty został przetarg na użyczenie na okres 3 miesięcy, a następnie wydzierżawienie na okres 5 lat terenów przy ul. Parzęczewskiej 53-65A z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu strzeżonego oraz zlokalizowanej pod wiatą myjni samochodowej. Przetarg zostanie ponownie ogłoszony w lutym 2010 roku.
Jeszcze w styczniu planujemy ogłoszenie dwóch przetargów, jeden dotyczy budowy wielofunkcyjnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 12, drugi - zapewnienia opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Zgierza.

Zgodnie z harmonogramem przebiega realizacja zgierskiego projektu pod nazwą „Rewitalizacja i rozwój historycznego kompleksu architektury drewnianej miasta Zgierza”. Dwa z czterech Domów Tkaczy uwzględnionych w projekcie zostały już odtworzone. Obecnie trwają prace wykończeniowe wewnątrz tych obiektów. W grudniu został ogłoszony przetarg na kolejny etap prac polegających na modernizacji ulic Narutowicza i Rembowskiego. Ich zakres obejmuje odtworzenie historycznego bruku na jezdni, ułożenie nowych granitowych chodników i krawężników oraz budowę ścieżek rowerowych. Na przetarg zgłosiło się trzech oferentów. Ich oferty są obecnie badane pod względem formalnym i merytorycznym.
Tworzenie Parku Kulturowego Miasto Tkaczy jest realizowane przy finansowym wsparciu z tak zwanych funduszy norweskich, z których pozyskaliśmy 5 milionów 324 tysiące zł. Za zakończone w listopadzie prace otrzymaliśmy refundację kosztów w błyskawicznym tempie (3,5 tygodnia od złożenia niezbędnych dokumentów). Z tego tytułu do budżetu miasta wpłynęły 764 tysiące złotych.
Na ukończeniu jest budowa dwóch kompleksów sportowych realizowanych w ramach programu rządowo-samorządowego „Moje Boisko – Orlik 2012”. Jeden z nich powstaje przy ul. Leśmiana (w sąsiedztwie Gimnazjum nr 3), drugi przy ul. Musierowicza 1/3. W obu przypadkach w obligatoryjnym terminie do dnia 15 grudnia obiekty zostały odebrane i rozliczone w zakresie prac wymaganych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd Marszałkowski w Łodzi. W grudniu ub. roku obie te instytucje przekazały do budżetu miasta Zgierza łączną kwotę 1.332.668 zł tytułem zwrotu części poniesionych kosztów. „Orliki” nie zostały jeszcze odebrane przez służby nadzorujące budowę. Służby prezydenta podjęły natomiast starania o przedłużenie terminu oddania tych obiektów do użytku - do 30 kwietnia br. Koszt budowy kompleksu sportowego przy ul. Leśmiana wynosi 1 milion 47 tysięcy złotych, a przy ul. Musierowicza 1 milion 114 tys. zł.

Zgodnie z harmonogramem prac przebiega przebudowa ul. Bazylijskiej na odcinku od ul. I. Gałczyńskiego do torów PKP. Zakres prac obejmuje położenie nowej nawierzchni, budowę chodników oraz kanalizacji deszczowej z przepompownią wód opadowych. Wody te będą odprowadzane rurociągiem tłocznym i grawitacyjnym do istniejącego kanału deszczowego w rejonie ulicy Parzęczewskiej. Oprócz tego na zapleczu pawilonów handlowych powstanie nowa wewnętrzna ulica o długości 163 metrów, łącząca ul. Bazylijską z ul. I. Gałczyńskiego. Inwestycja rozłożona jest na dwa lata i powinna być zakończona do 15 grudnia 2010 roku. Szacowana wartość przedsięwzięcia to 3 miliony 500 tys. zł.

W trakcie realizacji jest inwestycja związana z przebudową ulic: P. Bardowskiego i Szarych Szeregów o łącznej długości 574 metry. Oprócz utwardzenia nawierzchni i ułożenia chodników zakres prac obejmuje również odwodnienie obu ulic, budowę urządzeń podczyszczających i wylotu wód opadowych do rzeki Bzury, a także przebudowę sieci elektroenergetycznej. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na 2 miliony 200 tysięcy złotych. Planowany termin zakończenia prac - 31 grudnia 2010 roku.

W omawianym okresie, jako Prezydent Miasta Zgierza wydałem zarządzenia od nr 240/V/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. Do nr 11/V/2010 z dnia 22 stycznia 2010 r.
 

Drukuj
[ Powrót ]