Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-01-28 14:13
Pkt 8. porządku obrad

Sprawozdania z prac komisji Rady Miasta Zgierza za II półrocze 2009 r.

Brak uwag do sprawozdań.

Sprawozdania komisji zostały przyjęte w głosowaniu: za -20, przeciw - 0, wstrzym – 0.

Drukuj
[ Powrót ]