Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-01-28 14:38
Pkt 10. porządku obrad

Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Zastępca Prezydenta S. Łodwig w imieniu Prezydenta Miasta Zgierza udziela odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Zastępca Prezydenta Ś. Gołek odnosi się do uwag dotyczących braku możliwości otwarcia projektu regulaminu czystości, który obecnie znajduje się na stronie straży Miejskiej. Mówi, iż projekt ten zostanie zamieszczony również na stronie internetowej Urzędu Miasta Zgierza. Odnosi się również do wcześniejszego zapytania mieszkańca Zgierza P. Wawrzyńczaka.

Komendant Straży Miejskiej D. Bereżewski udziela odpowiedzi na pytanie radnej B. Palmowskiej odnośnie osób bezdomnych.

Drukuj
[ Powrót ]