Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-01-28 14:48
Pkt 11. porządku obrad

Zapytania i wolne wnioski.

Komendant Straży Miejskiej D. Bereżewski zabiera głos w sprawie zakupu samochodu dla Straży Miejskiej, który miałby służyć do przewozu osób będących pod wpływem alkoholu. Wyjaśnia, iż auto służyłoby zarówno do przewozu osób nietrzeźwych jak również osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa . Dodaje, iż w czasie zimy nie ma możliwości przewozu osoby bezdomnej, która niejednokrotnie może być chora. Następnie porusza kwestię braku izby wytrzeźwień.

Mieszkanka Zgierza Z. Niechciał porusza temat podwójnego wynajmu mieszkań. Pyta, czy była już kontrola takich lokali? Pyta, czy zostanie podjęta decyzja o powstaniu żłobka na terenie Osiedla Nowe Miasto. Porusza temat ul. Suchowolca.

Radny Z. Zapart pyta odnośnie realizacji wniosku w stosunku co do radnych M. Forfeckiego oraz M. Pilarskiego.

Radny M. Forfecki odpowiedział, że wniosek został w dniu dzisiejszym zrealizowany.

Naczelnik Wydziału Oświaty D. Gryta informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała pismo od radnego M. Forfeckiego. Dodaje, iż na piśmie widnieją dwa podpisy. Nadmienia, iż brak jest w nim przeprosin środowiska nauczycielskiego.

Drukuj
[ Powrót ]