Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-03-25 9:14
Pkt 3. porządku obrad

Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Radna A. Grzelak – Makowczyńska pyta, czy jest możliwość wprowadzenia opłat za zniszczenie trawników, na których parkują kierowcy? Pyta, o ilość psów, od których płacony jest podatek oraz jakie są wpływy z tego tytułu?

Radny M. Hiliński w imieniu Klubu Platformy Obywatelskiej pyta czy w ramach akcji „Godzina dla Ziemi” Władze Miasta przewidują w budynkach użyteczności publicznej oraz na ulicach miasta wyłączenie światła w dniu 27 marca 2010 r.

Radny M. Forfecki pyta, czy jest możliwość zalania kawałka asfaltu na skrzyżowaniu ulic Tetmajera i Kasprowicza? Prosi o informację nt. szynobusu, który przejeżdżał przez Zgierz.

Radny R. Gajda pyta, w jakim trybie obowiązującej ustawy o zamówieniach publicznych powstała umowa ze Spółką MPGK?

Wiceprzewodniczący RMZ K. Karasiński pyta, czy wprowadzone zostały zmiany w komunikacji miejskiej po przeprowadzeniu szeregu analiz i wielu spotkań w tym temacie?

K. Wężyk Przewodniczący Zarządu RO 650-lecia pyta, dlaczego nowa wiata przystankowo - autobusowa mieszcząca się na ul. Tuwima 16, naprzeciwko domu handlowego stoi 1 m od krawężnika jezdni?

Radny M. Hiliński prosi, o informacje na temat wypadku na ul. Sokołowskiej, który nastąpił w skutek dużej kałuży.

M. Kolenda Przewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto składa wniosek, aby uczcić minutą ciszy rocznicę śmierci radnego A. Kodłubańskiego.


A. Łaszczewski Przewodniczący Zarządu RO Nowe Miasto prosi, o informację w sprawie stanowiska dotyczącego podziału boiska przy ul. Cezaka.

Przedstawiciel Straży Pożarnej przekazuje informacje, iż w dniu 30 marca 2010 r. między godzina 11 a 13 odbędzie się przy zakładach Eurocom ćwiczenia chemiczne w związku z tym przez Zgierz przejedzie kawalkada samochodów pożarniczych. Prosi o poinformowanie mieszkańców miasta.

Drukuj
[ Powrót ]