Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-03-25 9:43
Pkt 5. ppkt a) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Zgierza w 70. rocznicę zbrodni katyńskiej.

Projekt uchwały wraz z autopoprawkami zgłasza Przewodniczący Rady Miasta Zgierza A. Mięsok. W związku z obchodami 70 rocznicy zbrodni katyńskiej proponuje, aby Rada Miasta Zgierza podjęła przedmiotową uchwałę upamiętniającą tę rocznicę.

Następnie Przewodniczący odczytuje stanowisko zawarte w projekcie.

Uwagi Komisji Statutowo-Prawnej zostały ujęte w autopoprawkach.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-23, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

Wiceprzewodniczący RMZ K. Karasiński prosi o 5 minut przerwy.

Drukuj
[ Powrót ]