Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-03-25 10:01
Pkt 5. ppkt b) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Zgierza".

Projekt uchwały zgłasza w imieniu Prezydenta Miasta Zgierza J. Sokoła, Sekretarz Miasta Zgierza W. Gorzak.

Zgodnie z Regulaminem nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Zgierza” tytuł honorowy nadaje się osobom fizycznym, które nie są mieszkańcami miasta Zgierza, za szczególny wkład wniesiony w rozwój i kształtowanie pozycji naszego miasta w skali kraju i na forum międzynarodowym. W danym roku tytuł honorowy można nadać jednej osobie.

W terminie wskazanym w § 4 pkt 3 załącznika do uchwały Nr XVII/177/2000 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie trybu i sposobu nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Zgierza" tj. do końca lutego 2010 r. zostały złożone 2 wnioski o nadanie tego wyróżnienia:

  1. Panu Witoldowi Świętosławskiemu -  wniosek złożony przez Klub Radnych Rady Miasta Zgierza „Zgierski Samorząd”,
  2. Panu Adamowi Izydorczykowi - wniosek złożony przez Klub Radnych Lewica Rady Miasta Zgierza.

Wnioski sprawdzono pod względem formalnym. Stwierdzono ich kompletność. Zgłoszenia dokonały podmioty uprawnione zgodnie z zapisami wyżej wymienionej uchwały Rady Miasta Zgierza.

Wobec powyższych ustaleń należy stwierdzić, że zgłoszenia zostały sporządzone poprawnie i jako takie mogą być przedmiotem dalszej procedury postępowania.

Sekretarz Miasta Zgierza W. Gorzak odczytuje opisy zasług kandydatów uzasadniające złożenie wniosków.

Drukuj
[ Powrót ]