Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-03-25 10:14
Pkt 5. ppkt c) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta Zgierza".

Projekt uchwały zgłasza w imieniu Prezydenta Miasta Zgierza J. Sokoła Sekretarz Miasta Zgierza W. Gorzak.

Tytuł „Zasłużony dla Miasta Zgierza” nadaje Rada Miasta Zgierza za działalność na rzecz miasta godną szczególnego uznania- tytuł przyznawany jest osobom fizycznym, prawnym i organizacjom społecznym. Zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta Zgierza w danym roku mogą być nadane nie więcej niż trzy tytuły honorowe „Zasłużony dla Miasta Zgierza”.

W terminie wskazanym w § 4 pkt 3 załącznika do uchwały Nr XVII/178/2000 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie trybu i sposobu nadawania tytułu "Zasłużony dla Miasta Zgierza" tj. do końca lutego 2010 r. zostało złożonych 10 wniosków o nadanie tego wyróżnienia (w kolejności zgłoszenia):

1. Związek Inwalidów Wojennych RP, Oddział w Zgierzu – wniosek złożony przez  Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy WP,  Koło w Zgierzu,

2. Koło Gospodyń Wiejskich  Zgierz Proboszczewice – wniosek złożony przez Radę Osiedla Proboszczewice – Lućmierz  w Zgierzu,

3. Ochotnicza Straż Pożarna w Zgierzu – Proboszczewicach – wniosek złożony przez Radę Osiedla Proboszczewice – Lućmierz  w Zgierzu,

4. Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy WP, Koło w Zgierzu – wniosek złożony przez  Związek Inwalidów Wojennych RP, Zarząd Oddziału w Zgierzu,

5. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych  w Zgierzu – wniosek złożony przez Związek Inwalidów Wojennych RP, Zarząd Oddziału w Zgierzu,

6. Paweł Nawrot – wniosek złożony przez Stowarzyszenie Młodzi Demokraci, Koło
w Zgierzu,

7. Justyna Zielińska - wniosek złożony przez Stowarzyszenie Młodzi Demokraci, Koło
w Zgierzu,

8. Wanda Kruszyńska – wniosek złożony przez Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, Zarząd Oddziału Zgierskiego,

9. NSZZ „Solidarność” Podregion Zgierz –  wniosek złożony przez Klub Radnych Rady Miasta Zgierza „Zgierski Samorząd”,

10. Bogusław Stożek – wniosek złożony przez Radę Osiedla Kurak w Zgierzu.

Wszystkie wnioski sprawdzono pod względem formalnym. Stwierdzono ich kompletność Zgłoszenia dokonały podmioty uprawnione zgodnie z zapisami wyżej wymienionej uchwały Rady Miasta Zgierza.

Wobec powyższych ustaleń należy stwierdzić, że wszystkie zgłoszenia zostały sporządzone poprawnie i jako takie mogą być przedmiotem dalszej procedury postępowania.

Sekretarz Miasta Zgierza W. Gorzak odczytuje opisy zasług kandydatów uzasadniające złożenie wniosków.

Drukuj
[ Powrót ]