Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-03-25 10:40
Pkt 5. ppkt d) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy Pasaż im. majora Waleriana Łukasińskiego.

Projekt uchwały zgłasza Prezydent Miasta Zgierza J. Sokół.

Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – pozytywna.
Opinia Komisji Spraw Obywatelskich – pozytywna.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę. Porusza kwestie braku opinii jednostki pomocniczej Rady Osiedla Stare Miasto.

Radny M. Forfecki mówi, iż zbyt późno była przekazana prośba o zaopiniowanie przez Radę Osiedla projektu uchwały.

H. Urbanowski Przewodniczący Zarządu Osiedla Stare Miasto potwierdził głos radnego i dodał, że Zarząd w trybie pilnym wydał opinie pozytywna do projektu uchwały

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-17, przeciw-0, wstrzym.-4, uchwałę podjęto.

Drukuj
[ Powrót ]