Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-03-25 10:46
Pkt 5. ppkt e) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie wskazania terminu rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Zgierza.

Projekt uchwały zgłasza Przewodniczący RMZ A. Mięsok.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-20, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

Przewodniczący RMZ A. Miesok składa wniosek o wyrażenie zgody na upoważnienie przez Radę złożenia wyjaśnień Wojewodzie Łódzkiemu.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek formalny. W głosowaniu: za-22, przeciw-0, wstrzym.-0. Wniosek został przyjęty.

Drukuj
[ Powrót ]