Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-03-25 11:36
Pkt 5. ppkt l) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie upamiętnienia XXX rocznicy powstania Solidarności - nadanie nazwy "Pasaż Solidarności".

Projekt uchwały w imieniu Prezydenta Miasta Zgierza J. Sokoła zgłasza Zastępca Prezydenta S. Łodwig.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Radny R. Gajda mówi, iż forma w jakiej czcimy tę rocznicę nie powinna budzić kontrowersji, ale ten projekt zawiera wiele niekonsekwencji. Zmiana miejsca jest nie do przyjęcia. Jego zdaniem rocznica powinna zostać uczczona i proponuje aby stworzyć taki projekt uchwały by z czystym sumieniem podjąć go jednogłośnie.

A. Łaszczewski Przewodniczący Zarządu RO Nowe Miasto mówi, iż opinia RO Nowe Miasto do projektu uchwały jest negatywna.

Wiceprzewodniczący RMZ K. Karasiński potwierdza zdanie radnego R. Gajdy i proponuje stworzyć jeden dobry projekt uchwały, proponuje jednocześnie aby nie podejmować uchwały na dzisiejszej sesji i odłożyć omawianie do kolejnej sesji RMZ.

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza ogłasza 10 minut przerwy.

Drukuj
[ Powrót ]