Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-03-25 12:56
Pkt 5. ppkt n) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów własnych.
 

Przed omwaianiem projektu uchwały, Prezydent MZ J. Sokół wycofuje projekty uchwał z ppkt  l i m.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok przystąpił do realizacji dalszej części porządku obrad. 

 Projekt uchwały w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów własnych zgłasza Prezydent Miasta Zgierza. Opinia KBiF jest pozytywna. KSt Pr zgłasza drobną uwagę, która została przyjęta jako autopoprawka. Projekt uchwały został przyjęty w głosowaniu: za - jednogłośnie.

Drukuj
[ Powrót ]