Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-03-25 13:00
Pkt 5. ppkt o) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Miasto Zgierz organizacji Igrzysk Młodzieży Szkolnej w 2010 roku jako zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu wykonywanego przez Powiat Zgierski.

Projekt uchwały zgłasza Prezydent Miasta Zgierza. Opinie komisji są pozytywne. Uwagę K St Pr przyjeto jako autopoprawkę.

Radny M. Hiliński zapytał czy jest duże zainteresowanie tymi igrzyskami?

Naczelnik Wydziału Kultury Sportu i Zdrowia T. Tołłoczko wyjaśnił, iż jest duże zainteresowanie młodzieży szkolnej.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta w głosowaniu: za - jednogłośnie.

Drukuj
[ Powrót ]