Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-03-25 13:17
Pkt 7. porządku obrad

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza.

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza
z działalności w okresie: 22 lutego – 21 marca 2010 roku

Podczas meczu zgierskiej drużyny oldbojów AZS WSZE Grembach, rozegranego w zgierskiej hali MOSiR w dniu 5 marca, odebrałem z rąk kapitana Grembacha Tomasza Kaczmarka puchar i złoty medal zdobyty przez tę drużynę na Mistrzostwach Polski. Mecz rewanżowy z GKS Jachym Tychy w trakcie którego odebrałem trofea również zakończył się zwycięstwem zgierzan.

W dniu 6 marca uczestniczyłem w jarmarku kaziukowym, który odbył się na placu Jana Pawła II. Jako Prezydent Miasta Zgierza powitałem zgromadzonych mieszkańców i życzyłem im udanych zakupów. Tegoroczny jarmark był wyjątkowo udany. Ogromnym powodzeniem cieszyły się produkty przywiezione przez gości z Wileńszczyzny – szynki, słoniny, czarny chleb, piernikowe serca. Jak świeże bułeczki sprzedawały się różnej wielkości palmy wielkanocne. Impreza odbiła się szerokim echem w mediach, co dobrze służy promocji Zgierza.

W dniu 15 marca wziąłem udział w miłej uroczystości w Krakowie, podczas której odebrałem Medal św. Brata Alberta „Za serce i miłość”, przyznany Urzędowi Miasta Zgierza przez Fundację Brata Alberta. Uroczystość dekoracji odbyła się w Teatrze im. Słowackiego w Krakowie podczas X Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych „Albertiana 2010”, organizowanego przez Fundację im. Brata Alberta oraz fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. Medal przyznawany jest dorocznie za niesienie pomocy niepełnosprawnym. W tym roku UMZ znalazł się w gronie trzech nagrodzonych, obok dr Janusza Kochanowskiego – Rzecznika Praw Obywatelskich i Adama Nowaka – wokalisty zespołu Raz, Dwa, Trzy.

Rozstrzygnięty został przetarg na budowę wielofunkcyjnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 12. Spośród czterech ofert wybrana została najtańsza, złożona przez Śląskie Konsorcjum Ekologiczne z siedzibą w Czeladzi, które zaproponowało cenę 2 miliony 379 tys. złotych. Jeżeli na tym etapie nie będzie protestów, kontrakt zostanie podpisany w dniu 29 marca br. Obiekt ma powstać w systemie „Zaprojektuj i zbuduj”. 85 procent kosztów inwestycji pokryje dotacja z funduszy unijnych.

Na ukończeniu jest remont poczekalni w Poradni dla Dzieci w Miejskim Zespole Przychodni Rejonowych w Zgierzu przy ul. Łęczyckiej 24a. Prace wykonuje firma Usługi Remontowo-Budowlane Rafał Włodarczyk ze Zgierza, która wygrała przetarg. Koszt inwestycji to 39 tysięcy 400 złotych. Zgodnie z umową remont ma być zakończony do 30 kwietnia 2010 roku.

Trwa zbieranie ofert od osób i firm zainteresowanych przejęciem w użyczenie na okres 3 miesięcy, a następnie na wydzierżawienie na okres 5 lat terenów przy ul. Parzęczewskiej 53-65A z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu strzeżonego oraz zlokalizowanej pod wiatą myjni samochodowej. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta Zgierza, w dniu 14 kwietnia.

Ogłoszony został przetarg na budowę podziemnej instalacji gazowej niskiego ciśnienia wraz z montażem lamp oświetlenia gazowego w ulicach Narutowicza i Rembowskiego. Rozstrzygnięcie przetargu planowane jest w dniu 31 marca, natomiast termin realizacji zadania to 30 lipca 2010 roku. Inwestycja jest częścią projektu pod nazwą „Rewitalizacja i rozwój historycznego kompleksu architektury drewnianej miasta Zgierza”. Będzie realizowana równolegle z pracami przy odtwarzaniu historycznego bruku na jezdni, układaniu nowych granitowych chodników i krawężników oraz budową ścieżek rowerowych.
Tworzenie Parku Kulturowego Miasto Tkaczy jest realizowane przy finansowym wsparciu z tak zwanych funduszy norweskich, z których pozyskaliśmy 5 milionów 324 tysiące zł. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 6 mln 980 tys. zł.

Zgodnie z harmonogramem prac przebiega przebudowa ul. Bazylijskiej na odcinku od ul. I. Gałczyńskiego do torów PKP. Zakres prac obejmuje położenie nowej nawierzchni, budowę chodników oraz kanalizacji deszczowej z przepompownią wód opadowych. Wody te będą odprowadzane rurociągiem tłocznym i grawitacyjnym do istniejącego kanału deszczowego w rejonie ulicy Parzęczewskiej. Oprócz tego na zapleczu pawilonów handlowych powstanie nowa wewnętrzna ulica o długości 163 metrów, łącząca ul. Bazylijską z ul. I. Gałczyńskiego. Inwestycja rozłożona jest na dwa lata i powinna być zakończona do 15 grudnia 2010 roku. Szacowana wartość przedsięwzięcia to 3 miliony 500 tys. zł.

W trakcie realizacji jest inwestycja związana z przebudową ulic: P. Bardowskiego i Szarych Szeregów o łącznej długości 574 metry. Oprócz utwardzenia nawierzchni i ułożenia chodników zakres prac obejmuje również odwodnienie obu ulic, budowę urządzeń podczyszczających i wylotu wód opadowych do rzeki Bzury, a także przebudowę sieci elektroenergetycznej. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na 2 miliony 200 tysięcy złotych. Planowany termin zakończenia prac - 31 grudnia 2010 roku.

W omawianym okresie, jako Prezydent Miasta Zgierza wydałem zarządzenia od nr 32/V/2010 z dnia 26 lutego 2010 roku do nr 48/V/2010 z dnia 18 marca 2010 roku.

Radna Grzelak-Makowczyńska prosi o większą staranność przygotowania sprawozdań między sesjami.

Sprawozdanie zostało przyjęte w głosowaniu: za - 16 gł.,  przeciwnych - 0 gł.,  wstrzymujących - 1 gł.

Drukuj
[ Powrót ]