Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-03-25 14:13
Pkt 8. porządku obrad - cd

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu - cd.

Na zakończenie Dyrektor MOPS dziękuje radnym i  przedstawicielom jednostek pomocniczych za bardzo dobrą współpracę z ośrodkiem.

Radny Z. Sobczak mówi, że należy zastanowić się nad ograniczeniem pomocy osobom, które są "przewlekle bezrobotne". Do tego potrzebne jest przyzwolenie społeczne.

Z-ca Prezydenta Miasta Zgierza S. Łodwig mówi, że pomoc społeczna opiera sie na obowiązujących przepisach.

Radny Z. Zapart po wysłuchaniu informacji mówi, iż zatrważające jest to, że co ósmy mieszkaniec miasta korzysta z pomocy społecznej. Czwarty rok nie uległy zmianie kryteria dochodowe uprawniające do udzielenia pomocy (351 zł netto na osobę w rodzinie i 477 zł netto dla osoby prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo domowe). Materiał ten pokazuje wszystkim w jakim kierunku należy zmierzać.

Radny M. Hiliński podkreśla podejmowanie "nieżyciowych" ustaw w naszym kraju, ale jego zdaniem również,  osoby korzystające z pomocy społecznej wykorzystują ten fakt.

W-ce Przewodniczący Rady Miasta Zgierza K. Karasiński popiera głos radnego Z. Sobczaka w kwestii konieczności wypracowania metody aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych.

Z-ca Prezydenta Miasta Zgierza S. Łodwig mówi, że samorząd musi realizować odgórne  przepisy nawet te, które są niedogodne. Innych uwag nie zgłoszono.

Drukuj
[ Powrót ]