Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-03-25 14:20
Pkt 9. porządku obrad

Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Z-ca Prezydenta Miasta Zgierza S. Łodwig odnosi się do wcześniej odczytanych interpelacji radnych. Po zapoznaniu się z treściami interpelacji radni otrzymają odpowiedzi w późniejszym terminie.

Z-ca Prezydenta Miasta Zgierza S. Gołek udziela szczegółowych wyjaśnień na zapytanie radnego M. Forfreckiego dotyczących szynobusu.

Drukuj
[ Powrót ]