Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE

Rozwiń wszystkie wątki relacji!
Zaproszenie na XLIX uroczystą sesję Rady Miasta Zgierza, oraz na L sesję Rady Miasta Zgierza2010-05-26 18:22

27 maja 2010 r., godz. 9.00 (uroczysta sesja), oraz godz. 14.00 (L sesja Rady Miasta Zgierza), sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza (Plac Jana Pawła II 16, s. 114)
 


Pkt 1. porządku obrad2010-05-27 14:02

Otwarcie sesji.


Pkt 2. porządku obrad2010-05-27 14:10

Wręczenie nagród laureatom i uczestnikom XVI Edycji Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych".
 


Pkt 4. porządku obrad2010-05-27 14:31

Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji.


Pkt 5. porządku obrad2010-05-27 14:33

Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.


Pkt 6. porządku obrad2010-05-27 14:52

Zapytania mieszkańców.


Pkt 7. ppkt a) porządku obrad2010-05-27 15:19

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Zgierza do końca kadencji.


Przerwa w obradach2010-05-27 15:22

Przewodniczący RMZ ogłasza 20 minut przerwy.


Wznowienie obrad po przerwie2010-05-27 15:46

Po stwierdzeniu quorum przewodniczący wznawia obrady po przerwie.


Pkt 3. porządku obrad2010-05-27 15:47

Wręczenie stypendiów ufundowanych przez Senatora RP Andrzeja Owczarka.


Pkt 7. ppkt b) porządku obrad2010-05-27 16:09

Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic.


Pkt 7. ppkt c) porządku obrad2010-05-27 16:39

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Tytułu Honorowego "Zgierski Dawca Krwi".


Pkt 7. ppkt d) porządku obrad2010-05-27 16:41

Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 4 w Zgierzu, ul. Łódzka 2.


Pkt 7. ppkt e) porządku obrad2010-05-27 16:49

Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Zgierza.


Pkt 7. ppkt f) porządku obrad2010-05-27 16:51

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/429/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów własnych.


Pkt 7. ppkt g) porządku obrad2010-05-27 16:54

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na 2010 r. w zakresie zadań własnych.


Pkt 7. ppkt h) porządku obrad2010-05-27 17:02

Podjęcie uchwały w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących poparcia inicjatywy ustawodawczej polegającej na nowelizacji ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.


Pkt 7. ppkt i) porządku obrad2010-05-27 17:05

Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki.


Pkt 7. ppkt j) porządku obrad2010-05-27 17:09

Podjęcie uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody/wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Radosławem Gajdą.


Przerwa w obradach2010-05-27 17:20

Przewodniczący ogłasza 5 minut przerwy.


Wznowienie obrad2010-05-27 17:23

Po stwierdzeniu quorum przewodniczący wznawia obrady po przerwie.


Pkt 7. ppkt j) porządku obrad - cd2010-05-27 17:29

Podjęcie uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Radosławem Gajdą.


Pkt 7. ppkt k) porządku obrad2010-05-27 17:35

Podjęcie uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Michałem Pilarskim.


Pkt 7. ppkt l) porządku obrad2010-05-27 17:42

Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Prezydenta Miasta Zgierza do realizacji projektu wyłonionego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach".
 


Pkt 8. porządku obrad2010-05-27 17:43

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.


Pkt 9. porządku obrad2010-05-27 17:46

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza.


Pkt 10. porządku obrad2010-05-27 18:07

Bezrobocie w mieście Zgierzu - jego skala oraz ocena współpracy władz miasta z Powiatowym Urzędem Pracy.


Pkt 11. porządku obrad2010-05-27 18:15

Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.


Pkt 12. porządku obrad2010-05-27 18:16

Zapytania i wolne wnioski.


Pkt 13. porządku obrad2010-05-27 18:40

Zamknięcie obrad sesji.


 Wyswietlono: 0 do 30 wiadomosci z  30