Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-05-26 18:22
Zaproszenie na XLIX uroczystą sesję Rady Miasta Zgierza, oraz na L sesję Rady Miasta Zgierza

27 maja 2010 r., godz. 9.00 (uroczysta sesja), oraz godz. 14.00 (L sesja Rady Miasta Zgierza), sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza (Plac Jana Pawła II 16, s. 114)
 

Porządek obrad uroczystej sesji Rady Miasta Zgierza z okazji XX lecia odrodzonego samorządu terytorialnego:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Powitanie zaproszonych gości.
 3. Wręczenie tytułów honorowych "Zasłużony dla Miasta Zgierza" oraz "Honorowy Obywatel Miasta Zgierza".
 4. XX lat samorządu terytorialnego w Zgierzu.
 5. Wręczenie listów gratulacyjnych.
 6. Wystąpienia okolicznościowe.
 7. Zamknięcie obrad sesji.

Po zamknięciu obrad sesji planowane jest złożenie kwiatów pod Słupem Pamięci, ul. Długa 29, oraz udział w otwarciu wystawy przygotowanej przez Instytut Pamięci Narodowej "Pamiętny rok 1989", Plac Jana Pawła II.


 

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie nagród laureatom i uczestnikom XVI Edycji Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych".
 3. Wręczenie stypendiów ufundowanych przez Senatora RP Andrzeja Owczarka.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 6. Zapytania mieszkańców.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Zgierza do końca kadencji,

  b) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic,

  c) Projekt uchwały w sprawie nadania Tytułu Honorowego "Zgierski Dawca Krwi",

  d) Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 4 w Zgierzu, ul. Łódzka 2,

  e) Projekt uchwały w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Zgierza,

  f) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/429/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów własnych,

  g) Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na 2010 r. w zakresie zadań własnych,

  h) Projekt uchwały w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących poparcia inicjatywy ustawodawczej polegającej na nowelizacji ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

 8. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 9. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza.
 10. Bezrobocie w mieście Zgierzu - jego skala oraz ocena współpracy władz miasta z Powiatowym Urzędem Pracy.
 11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta Zgierza
Andrzej Wojciech Mięsok

Projekty uchwał zgłoszone poza porządkiem obrad sesji:

Projekt uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki

Drukuj
[ Powrót ]