Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-05-27 9:17
Pkt 3. porządku obrad

XX lat samorządu terytorialnego w Zgierzu.

Przewodniczący poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięć zmarłych Radnych.

Następnie przewodniczący przybliżył historie tworzenia się samorządności i zaprosił do wygłoszenia prelekcji Zastępcę Prezydenta Miasta Zgierza S. Łodwiga.

Zastępcę Prezydenta Miasta Zgierza S. Łodwig w swojej prelekcji przedstawia historię samorządu,  zarys obecnego Zgierza oraz prace poszczególnych kadencji.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok oddaje głos Przewodniczącemu M. Wierzbowskiemu, który nawiązuje do zmian jakie nastąpiły w przeciągu 20 lat. Mówi o powstaniu samorządu już w XIII wieku, kiedy to nadano prawa miejskie. Jednym z warunków nadania praw miejskim było posiadanie czworokątnego rynku i taki rynek jest w Zgierzu. Podkreśla rolę ludzi, którzy tworzyli samorząd.

Przewodniczący Rady Osiedla Rudunki oraz radny I kadencji I. Antczak podkreśla działania pierwszej kadencji po utworzeniu samorządu.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok oddaje głos Przewodniczącemu M. Matuszewskiemu, który mówi, że każdy samorząd pracował dla Zgierza jak umiał, cel był jeden aby mieszkańcom żyło się lepiej.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok oddaje głos Przewodniczącemu S. Janiszewskiemu, który mówi o osobistych refleksjach, większej tolerancji, życzliwości, trosce o losy miasta oraz o współpracy bez względu na głoszone poglądy.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok oddaje głos Prezydentowi Z. Zapartowi, który podkreśla ogromną współpracę z jednostkami pomocniczymi w mieście. Uważa, że jest to sukces samorządu ponieważ są one najbliżej mieszkańców. Nawiązuje do powstania Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego oraz gazety Zgierski Samorząd. Składa podziękowania pani Skarbnik K. Foldze, która przez wiele lat współuczestniczyła w pracy nad budżetem.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok oddaje głos Prezydentowi J. Sokołowi, który dziękuje prezydentom minionych kadencji za współpracę i tworzenie samorządu. Nawiązuje do sytuacji finansowej oraz dodatkowych możliwościach, które pojawiają się wraz z środkami zewnętrznymi. Życzy wszystkim aby Zgierz stawał się coraz bardziej przyjazny dla mieszkańców.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok oddaje głos Prezydentowi M. Czajkowski, który przypomina, że samorząd to nie są radni i władze miasta tylko wspólnota mieszkańców, a radni tylko ich reprezentują. Dziękuje wszystkim pracownikom administracji publicznej bez, których nie byłaby możliwa praca władz. Apeluje do wszystkich przyszłych samorządowców aby podejmować działania bez podziałów politycznych.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok oddaje głos Prezydentowi K. Maślińskiemu, który mówi o współpracy między różnymi szczeblami samorządu.

Poseł na Sejm RP A. Dunin dziękuje za współprace wszystkim radnych, wszystkich kadencji i życzy dobrej dalszej współpracy, kontynuacji działań na rzecz miasta.

Asystentka Pani A. Hanajczyk Poseł na Sejm RP odczytuje list gratulacyjny.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok odczytuje list gratulacyjny przesłany przez Ministra Sprawiedliwości K. Kwiatkowskiego, który także pełnił funkcję radnego oraz Zastępcy Prezydenta Miasta Zgierza.

Radna IV kadencji Z. Niechciał nawiązuje do gospodarki komunalnej w Zgierzu, która kształtowała się na przestrzeni lat. Mówi o istotnej roli jednostek pomocniczych działających na terenie Zgierza oraz o inicjatywach pojawiających się w trakcie pracy samorządu.

Drukuj
[ Powrót ]