Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-05-27 10:37
Pkt 4. porządku obrad

Wręczenie tytułów honorowych "Zasłużony dla Miasta Zgierza" oraz "Honorowy Obywatel Miasta Zgierza".

Przewodniczący RMZ A. Mięsok przedstawia osiągnięcia W. Świętosławskiego, który na dzisiejszej sesji otrzyma tytuł „Honorowy Obywatel miasta Zgierza”. Przedstawia również charakterystykę uhonorowanych tytułem „Zasłużony dla miasta Zgierza” W. Kruszyńskiej, B. Stożka oraz NSZ Solidarność Podregion Zgierz.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok wraz z Prezydentem J. Sokołem wręczają tytuły.

Radny J. Barylak składa dodatkowe gratulacje pani W. Kruszyńskiej oraz wszystkim odznaczonym.

W. Świętosławski dziękuje za wyróżnienie oraz wspomina okres spędzony w Zgierzu.

B. Stożek gratuluje wszystkim odznaczonym oraz dziękuje za wyróżnienie.

Podziękowania za wyróżnienie składają również W. Kruszyńska oraz w imieniu NSZ Solidarność Podregion Zgierz Pani M. Jatczak oraz Pan A. Zalewski.

Prezydent J. Sokół w imieniu władz składa serdeczne gratulacje odznaczonym.

Drukuj
[ Powrót ]