Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-05-27 14:33
Pkt 5. porządku obrad

Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Radna B. Palmowska pyta o udrożnienie ruchu na ulicy Przyrodniczej?

Radny M. Forfecki pyta o funkcjonowanie komunikacji miejskiej i o  propozycje zmian związane ze zmniejszeniem ilości wykonywanych kilometrów. Uważa, że propozycje zmian powinny być opiniowane przez poszczególne rady osiedli.

W-ce Przewodniczący RMZ J. Komorowski zwraca uwagę na duży ruch w godzinach rannych na ulicy Łódzkiej oraz na fakt skracania tras prywatnych autobusów.

Radny M. Sencerek mówi o parkowaniu samochodów na chodnikach w naszym mieście co powoduje ogromne utrudnienia innym osobom korzystającym zarówno z drogi jak i chodnika. Zwraca uwagę na wadliwe oznakowanie poziome ulicy Łęczyckiej i Ozorkowskiej. Prośba o umieszczenie informacji w ITZ o możliwości skorzystania z pomocy ambulatoryjnej po godzinie 18 oraz w niedziele i święta.

W-ce Przewodniczący RMZ J. Komorowski prosi Straż Miejską o egzekwowanie zakazu parkowania pojazdów na drogach pożarowych.

Radny M. Hiliński zwraca uwagę, iż na działce sąsiadującej z cmentarzem na ul. Konstantynowskiej tworzy się wysypisko śmieci, prosi o podjęcie rozmów w tym temacie z prezesem spółki MPGK.

Przewodnicząca Rady Osiedla Chełmy-Adelmówek prosi o postawienie brakującej wiaty przystankowej przy ul. Osiedlowej. Przedstawia wnioski zgłoszone przez mieszkańców na posiedzeniu Rady Osiedla: brak dostępu do hydrantów na terenie osiedla, zalewanie studzienek i nieodpowiednie wykonywanie prac drogowych.

Radna S. Stefanowicz pyta na jaki czas zostało wydane pozwolenie na działanie przytuliska dla zwierząt na ul. Uroczej?

Przewodniczący Zarządu Osiedla Proboszczewice-Lućmierz informuje, iż Rada zajmuje się zbiórką darów dla powodzian.

Drukuj
[ Powrót ]