Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-05-27 15:19
Pkt 7. ppkt a) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Zgierza do końca kadencji.

Przewodniczący RMZ zgłasza projekt uchwały. Komisja Statutowo-Prawna nie wnosi uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-22, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.
 

Drukuj
[ Powrót ]