Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-05-27 17:02
Pkt 7. ppkt h) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących poparcia inicjatywy ustawodawczej polegającej na nowelizacji ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

Projekt uchwały zgłasza Prezydent Miasta Zgierza.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej przedstawia wątpliwości co do zasadności zgłoszonego projektu uchwały.

Zastępca Prezydenta S. Łodwig odnosi się do uwag Przewodniczącego Komisji Statutowo-Prawnej.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-13, przeciw-4, wstrzym.-4, uchwałę podjęto.

Drukuj
[ Powrót ]