Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-05-27 17:05
Pkt 7. ppkt i) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki.

Projekt uchwały zgłasza Przewodniczący Rady Miasta Zgierza.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-21, przeciw-0, wstrzym.-1, uchwałę podjęto.

Drukuj
[ Powrót ]