Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-05-27 17:42
Pkt 7. ppkt l) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Prezydenta Miasta Zgierza do realizacji projektu wyłonionego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach".
 

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej nie zgłasza uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-19, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.
 

Drukuj
[ Powrót ]