Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-05-27 18:16
Pkt 12. porządku obrad

Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący RMZ zaprasza mieszkańców do zwiedzenia zabytkowych wozów tramwajowych (na mijance) przy Szkole Podstawowej nr 4 w Zgierzu.

Przewodniczący RMZ prosi radnych o wyrażenie zgody wystosowania pisma do prokuratury w imieniu radnych w sprawie zażalenia złożonego przez  mieszkańca Zgierza.

Radna A. Grzelak-Makowczyńska zwraca uwagę na powolne prace związane z budową kanalizacji w mieście.

Radny Z. Zapart powraca do tematu nazewnictwa ulic, apeluje o rozsądek przy tego typu dyskusjach.

Radna S. Stefanowicz pyta czy dojazd do Sądu na ulicy Sokołowskiej będzie wykonany poprawnie? Sugeruje, że jest to konieczne.

 

Drukuj
[ Powrót ]