Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-08-26 9:04
Pkt 1. porządku obrad

Otwarcie sesji.
 

Przewodniczący RMZ A, Mięsok na podstawie listy obecności stwierdza quorum, otwiera LII sesję RMZ. Wita serdecznie wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję, państwa radnych, panów prezydentów, pracowników Urzędu Miasta, przewodniczących rad osiedli oraz mieszkańców miasta.

Przewodniczący A. Mięsok wita również Posła na Sejm RP, pana A. Dunina oraz Przewodniczącego Rady Powiatu J. Dziemdzielę.

Przewodniczący A. Mięsok prosi o wprowadzenie do porządku obrad pkt w sprawie przyjęcia sprawozdań z prac komisji RMZ za I półrocze 2010.

Prezydent Miasta Zgierza J. Sokół prosi o wycofanie z pkt 5 ppkt ł i n.

Radny M. Hiliński prosi o przerwę w obradach przed procedowaniem pkt 5.

Zmiany zostały przyjęte jednogłośnie.

Drukuj
[ Powrót ]