Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE



2010-08-26 9:37
Pkt 4. porządku obrad

Zapytania mieszkańców.

Głos zabiera mieszkanka Z. Niechciał, porusza temat złego, Jej zdaniem, wykonania projektu budowy ul. Bazylijskiej oraz odprowadzania wody z "podwórek" bo jednak chodnik jest zawyżony. Mówi o potrzebie wybudowania chodnika przy Szkole Podstawowej Nr 5. Pyta przewodniczących jednostek pomocniczych czy wystosowali pismo o remonty wiaduktów i właściwe oświetlenie. Mówi że nadszedł czas aby zadbać o to aby w Zgierzu była poradnia pulmonologiczna.

Mieszkaniec ul. Kasprowicza pan K. Marczak odnosi się do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego m. in. dla ul. Kasprowicza. Pyta, komu zależy na tym aby przy zabudowie domków jednorodzinnych, powstała stacja - maszt telefonii komórkowej. Pyta czy dzisiejsza uchwała w w/w sprawie musi zostać podjęta.

Mieszkanka ul. Kasprowicza pani H. Marczak - Maciak porusza problem postawienia wysokiej na 41 metrów stacji telefonii komórkowej w pobliżu Jej działki.

Mieszkanka Z. Niechciał prosi o zajęcie się sprawą mieszkańców z ul. Pułaskiego.

Mieszkaniec ul. Tuwima pan R. Gazewski porusza problem bezprawnego przejazdu łączącego ulicę Tuwima z ulicą Żytnią. Pyta kiedy władze miasta podejmą decyzję o wybudowaniu dodatkowego wjazdu na ul. Żytnią, nie tylko od ul. Polnej. Porusza również problem niecki na ulicy dojazdowej przy domach mieszkalnych na ul. Tuwima od nr 109 - 115.

Mieszkaniec ul. Wiosny Ludów pan M. Kaliński porusza temat braku chodników oraz kanalizacji na tej ulicy.

Drukuj
[ Powrót ]