Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-08-26 12:31
Wznowienie obrad

Po stwierdzeniu quorum przewodniczący wznawia obrady po przerwie.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok informuje, iż część odpowiedzi na zapytania mieszkańców została udzielone pisemnie podczas przerwy.

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej, pan Andrzej Juszczyk udziela odpowiedzi na zapytanie mieszkańców.

Drukuj
[ Powrót ]