Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-08-26 12:49
Pkt 5. ppkt c) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Zgierza.

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały, opinie są pozytywne.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały, mimo, iż komisja nie wydała opinii w tej sprawie. 

Prezydent Miasta Zgierza J. Sokół uwagi do podstawy prawnej przyjął jako autopoprawkę, natomiast o wyjaśnienie wątpliwości dot. treści uchwały poprosił Koordynator Biura Radców Prawnych, panią Z. Rożniatę.

Pani Z. Rożniata odpiera zarzuty Komisji Statutowo-Prawnej.

Głos zabiera radny M. Sencerek, wyraża negatywną opinię wobec przedstawionego projektu uchwały. Porusza kwestię m. in. ulicy Zagrodowej, która Jego zdaniem nie jest w całości własnością miasta. Wykazuje nieścisłości w załączniku nr 2 do uchwały. Domaga się ukarania osoby odpowiedzialnej za taki stan rzeczy. Radny wnioskuje o zdjęcie projektu z porządku obrad.

Drukuj
[ Powrót ]