Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-08-26 13:49
Pkt 5. ppkt g) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Zgierzu ograniczonego ul. Henryka Dąbrowskiego, ul. Gabriela Narutowicza, ul. 3 Maja i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki.

Przedłożony projekt uchwały omawia zastępca Prezydenta Miasta Zgierza Ś. Gołek

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały, opinie są pozytywne.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Głos zabiera radny R. Gajda twierdząc, że uchwała ta nie będzie skutkowała powstaniem Pasażu Solidarności a tylko drogą, która będzie dojazdem do prywatnej posesji. Ten projekt to wg radnego "czysta mistyfikacja".

Radny M. Pilarski popiera wypowiedź radnego Gajdy.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-12, przeciw-5, wstrzym.-2, uchwałę podjęto.

Drukuj
[ Powrót ]