Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-08-26 14:30
Pkt 5. ppkt i) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie zasad finansowania działalności jednostek pomocniczych miasta Zgierza.

Projekt uchwały zgłasza Prezydent Miasta Zgierza J. Sokół.

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały, opinie są pozytywne.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-18, przeciw-0, wstrzym.-1, uchwałę podjęto.

Drukuj
[ Powrót ]