Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE2010-08-26 14:32
Pkt 5. ppkt j) porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego "Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu" w celu przekształcenia w jednostkę budżetową "Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu".

Projekt uchwały przedstawia Prezydent Miasta Zgierza J. Sokół.

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały, opinie są pozytywne.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-20, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

Przewodniczący Zarządu RO Stare Miasto H. Urbanowski zabiera głos, zwraca uwagę, że przy uchwalaniu projektów uchwał w sprawie zagospodarowania przestrzennego, opinię powinny również wydawać jednostki pomocnicze.

Przewodniczący Zarządu RO Nowe Miasto A. Łaszczewski zwrócił uwagę że jednostki nie dostały map do w. w. projektów uchwały.

Radny M. Sencerek pyta radcę prawnego, czy brak opinii jednostek ma wpływ na podjęcie uchwały?

Mecenas W. Dąbrowska wyjaśnia, że nie ma wpływu.

Drukuj
[ Powrót ]